[1]
J. Tort i Donada, “Sobre el difícil compromís del geògraf”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 25, pp. 195–197, Apr. 2005.