[1]
P. Vila i Dinarés, “Consideracions sobre la conveniència d’una coordinació urbanística de Catalunya”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 25, pp. 169–170, Apr. 2005.