[1]
J. Iglésies i Fort, “La Població catalana al primer quart del segle XVIII”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 25, pp. 123–160, Apr. 2005.