[1]
. ., “Memòria de les activitats de la Societat Catalana de Geografia (filial de l’Institut d’Estudis Catalans) corresponent al curs 1989-1990, ‘La diversitat dels paisatges, dels emplaçament i de les activitats econòmiques’”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 23, pp. 107–110, Apr. 2005.