[1]
. ., “I Congrés Català de Geografia, orientacions generals”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 22, pp. 107–108, Apr. 2005.