[1]
. ., “Notes a l’article de Dolores Brandis (al número 15 de ‘Treballs de la S. C. de G.’)”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 22, pp. 92–97, Apr. 2005.