[1]
E. Garcia i Balaguer, “La Circulació, els transports i el medi ambient a les ciutats mitjanes”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 22, pp. 39–47, Apr. 2005.