[1]
. ., “Índex d’autors del Volum IV”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 20, p. 129, Mar. 2005.