[1]
E. Mendizàbal i Riera, “La Barcelona que s’està construint”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 20, pp. 11–20, Mar. 2005.