[1]
. ., “Sessió primera. Divisió territorial i ideologia : [Presentació]”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 17, p. 21, Mar. 2005.