[1]
R. Majoral i Moliné and L. Casassas i Simó, “Les Primeres jornades catalano-magiars de planejament regional i urbà”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 16, pp. 73–75, Mar. 2005.