[1]
. ., “Programa del curs 1988-1989 d’Aproximació a la realitat geopolítica de Catalunya”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 15, p. 211, Mar. 2005.