[1]
. ., “Activitats de la Societat C. de Geografia. Curs 1987/1988 : Dedicat a l’Anàlisi comparativa de l’organització de l’espai urbà”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 12, p. 133, Apr. 2005.