[1]
. ., “Josep Iglésies i la geografia catalana (transcripció d’un vídeo)”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 12, pp. 11–16, Apr. 2005.