[1]
. ., “Índex d’autors del Volum II”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 9, pp. 165–166, Apr. 2005.