[1]
. ., “Els Professors invitats aquests darrers anys”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 9, pp. 139–140, Apr. 2005.