[1]
J. Tort i Donada, “Consideracions sobre la vigència pretèrita i actual del topònim Segarra”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 9, pp. 121–131, Apr. 2005.