[1]
M. Moli Frigola, “La Ciutat escolar Prat de la Riba. Cinquanta anys de l’oblidada utopia somniadora de Ricard Giralt Casadesús”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 9, pp. 109–119, Apr. 2005.