[1]
E. Garcia i Balaguer, “Distribució dels esdeveniments culturals a Catalunya l’any 1985”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 9, pp. 23–46, Apr. 2005.