[1]
L. Casassas i Simó, “De la bibliografia més recent de Josep Iglésies”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 9, pp. 15–22, Apr. 2005.