[1]
A. Núñez Jiménez, “De la Conferència Regional sobre Països Mediterranis : Estat actual de la geografia a Cuba”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 7-8, pp. 149–152, Apr. 2005.