[1]
. ., “Recull en recordança de Josep Iglésies i Fort”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 10-11, p. 155, Apr. 2005.