[1]
R. Majoral i Moliné, “Primer col·loqui Catalano-Magiar sobre planejament regional i urbà : (Barcelona 31 de març - 5 d’abril de 1987)”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 10-11, pp. 177–179, Apr. 2005.