[1]
L. Casassas i Simó, “Fibres tradicionals i emplaçaments industrials a la regió de Barcelona”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 4, pp. 117–128, Apr. 2005.