[1]
. ., “I Conferència Econòmica de la Mediterrània Nord-Occidental”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 4, pp. 193–194, Apr. 2005.