[1]
. ., “Societat Catalana de Geografia - Curs 1984-85. Estat de comptes”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 4, p. 191, Apr. 2005.