[1]
E. Mendizàbal i Riera, “Reflexions sobre l’aportació de Lluís Solé i Sabarís al debat de la divisió territorial de Catalunya”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 4, pp. 47–50, Apr. 2005.