[1]
. ., “Programa de la III Sessió Plenària del Grup Permanent de Treball Internacional de Geografia dels Tèxtils : El paper de les matèries primeres en la localització de la indústria tèxtil”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 3, pp. 127–129, Apr. 2005.