[1]
Redacció Revista, “Persones externes al Consell Editor de <i>Treballs de la Societat Catalana de Geografia</i> que han avaluat de forma anònima els articles dels números 95 i 96”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 96, p. 185, Feb. 2024.