[1]
G. Saff and A. Casellas, “Un paisatge neoliberal i desigual: els desafiaments i les estratègies dels departaments de geografia dins del sistema educatiu dels Estats Units”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 96, pp. 131–152, Dec. 2023.