[1]
E. Mendizàbal, “De la passió i dels perills de comprar i vendre llibres a Barcelona”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 96, pp. 67–106, Dec. 2023.