[1]
R. Jones, “Objectivitat, subjectivitat i contextualitat: aproximacions a l’estudi del canvi rural a Austràlia Occidental i a d’altres llocs”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 95, pp. 57–73, Jun. 2023.