[1]
V. Paül and J. Alberich, “Més enllà del 92: una nota dels editors”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 93, pp. 5–8, Jun. 2022.