[1]
R. Giménez-Capdevila, “Acta de l’Assemblea General Ordinària anual de la Societat Catalana de Geografia, 7 d’octubre del 2020”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 90, pp. 273–282, Jan. 2021.