[1]
J. M. Panareda and M. Boccio, “Dinàmica de l’aqüífer, canvis d’ús i de percepció: el curs mitjà de la Tordera (Sistema Mediterrani Català)”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 84, pp. 277–289, Feb. 2018.