[1]
J. Tort-Donada, “Una manera d’interrogar el món. Apunts per a una lectura geogràfica de Stefan Zweig”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 84, pp. 219–229, Feb. 2018.