[1]
E. Viana Suberviola and V. Fernández Salinas, “Referents geopolítics de la situació legal de la comunitat LGBTI”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 84, pp. 161–177, Jan. 2018.