[1]
S. A. Marston, H. Hawkins, and E. Straughan, “Encontres glacials: una geopolítica feminista sobre el canvi climàtic”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 84, pp. 69–96, Feb. 2018.