[1]
V. Paül, “El paisatge en la Geografia de Catalunya de l’editorial Aedos: algunes lectures interpretatives”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 83, pp. 137–171, Jul. 2017.