[1]
M. Parella, “Anna Borbonet i Macià (1935-2016). Toponomista de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, per Miquel Parella”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 82, pp. 249–250, Dec. 2017.