[1]
M. Galcerán Vila, “La representació cartogràfica del vell i el nou en la ciutat del segle XVIII”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 79, pp. 217–234, Jun. 2015.