[1]
F. Nadal, “Jesús Burgueño; M. Mercè grAs (2014). Atles de la Catalunya senyorial. Els ens locals en el canvi de règim (1800-1860). Barcelona: institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya; Departament de Governació i Relacions Institucionals; Rafael Dalmau Editor”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 78, pp. 165–174, Dec. 2014.