[1]
J. Oliveras and X. Forcadell, “Presentació de la jornada. ‘L’organització territorial dels governs locals’”, Treb. Soc. Catalana Geogr., no. 78, pp. 7–19, Dec. 2014.