de la Barrera, F. and Moreira, D. (2013) “Reconèixer com els serveis ecosistèmics del Parc Mahuida (Santiago de Xile) beneficien els ciutadans: una estratègia per vincular la protecció d’ecosistemes naturals a sistemes urbans”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (75), pp. 243–253. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/67877 (Accessed: 21 April 2024).