Tello, E. (2013) “La transformació històrica del paisatge entre l’economia, l’ecologia i la història: podem posar a prova la hipòtesi de Margalef?”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (75), pp. 195–221. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/67875 (Accessed: 25 April 2024).