Mollá Ruiz-Gómez, M. (2013) “El nou Madrid: infraestructures contra natura”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (75), pp. 165–184. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/67873 (Accessed: 3 March 2024).