Domingo, A. (2013) “‘Català és. ’ El discurs sobre immigració i identitat nacional durant el franquisme: Francesc Candel i Jordi Pujol”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (75), pp. 9–32. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/67866 (Accessed: 14 April 2024).