Aldomà-Buixadé, I. (2012) “Del conflicte d’usuaris a la confrontació política passant per l’autoafirmació regional. A propòsit de la crisi de la sequera del 2008 a Barcelona i els transvasaments”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (74), pp. 11–39. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/67029 (Accessed: 18 July 2024).