Quintana Segalà, J. X. and Morillas Torné, M. (2012) “Algunes problemàtiques de la cartografia històrica. El cas de la Primera Guerra Carlina a Catalunya”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (73), pp. 193–210. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/63654 (Accessed: 18 June 2024).