, . . (2005) “Índex onomàstic”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (2), pp. 117–126. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11395.001 (Accessed: 15 July 2024).